Hướng dẫn tạo ứng dụng facebook bói vui, ứng dụng facebook hiển thị tin tức

Để tạo được ứng dụng bói thì bạn phải có 2 thứ:

Thứ nhất: Bạn phải có "Facebook Apps id" và "Mã bí mật của Facebook Apps Id" được lấy theo hướng dẫn ở bước C.3.1.

Thứ hai: Bạn phải có domain riêng, bạn có thể mua domain riêng hoặc tạo domain .tk miễn phí theo hướng dẫn tại bước C3.2.2.

C.3.1. Tạo apps trên Facebook
C.3.2. Tạo domain riêng hoặc cấu hình cho ứng dụng
C.3.3. Tạo thử một ứng dụng trên hệ thống 
C.3.4. Quản trị kết quả tính của ứng dụng.
C.3.5. Quản trị ảnh nền của ứng dụng.
C.3.6. Quản trị giao diện của ứng dụng.
C.3.7. Quản trị font của ứng dụng.
C.3.8. Sửa lỗi màn hình trắng khi chạy apps với https.

Video hướng dẫn (Bạn có thể chọn xem chất lượng HD và toàn màn hình tại youtube):C.3.2. Tao domain riêng hoặc cấu hình domain riêng cho chạy ứng dụng Facebook của bạn.

Cách 1: Bạn đăng ký doman miễn phí .tk tại link: Cách đăng ký domain .tk miễn phí.
Cách 2: Nếu bạn có domain riêng rồi thì bạn có thể cấu hình theo hướng dẫn tại link: 
Hướng dẫn cấu hình domain riêng chỉ vào hosting bên hệ thống tạo ứng dụng

Khi dùng domain riêng .tk thì khi người dùng vào chơi ứng dụng và nhấn Like thì sẽ bị hiện nút xác nhận, để tránh việc hiện nút "Xác nhận" khi Like thì bạn cần mua domain riêng .info, .com, .net, .vn.ee... Bạn có thể tham khảo bài viết về hiện nút "Xác nhận tại link: Tại sao khi người dùng Like thì bị hiện nút Xác nhận hoặc Like bị Lỗi

C.3.3. Tạo thử một ứng dụng trên hệ thống

Bước 1: Bạn đăng nhập vào hệ thống tạo ứng dụng tại link: Đăng nhập tại đây
Bước 2: Bạn click vào link sau để copy một ứng dụng mẫu: Click vào đây để Copy ứng dụng mẫu
Bước 3: Sau khi copy bạn sẽ nhìn thấy giao diện như hình dưới, bạn click vào biểu tượng "Sửa" ở mũi tên chỉ mầu đỏ


Bước 4: Sau khi bạn click vào nút "Sửa" bạn sẽ thấy giao diện như ảnh dưới: Bạn thay các thông số được bôi đỏ như ảnh dưới vào rồi click vào "Lưu và Đóng"

Bước 5: Sau khi bạn click vào "Lưu và Đóng" thì bạn sẽ nhìn thấy màn hình như ảnh dưới, bạn click vào link tại cột "Link chạy apps" để chạy thử ứng dụng của bạn xem có ổn không, nếu có lỗi thì bạn có thể xem phần "Lưu ý phải đọc ở link: Lưu ý phải đọc để xem có câu hỏi của bạn cần hay không"


Bước 6: Khi chạy thành công một ứng dụng của bạn thì bạn có thể thử chia sẻ ứng dụng lên tường của bạn xem nó hiển thị đã tốt chưa, một ứng dụng bói khi mà chia sẻ trên tường thì nó sẽ trông như ảnh dưới:


Bước 7: Tùy chỉnh cấu hình của ứng dụng theo ý bạn.
- Thông thường các cấu hình mặc định là khá ổn với ứng dụng rồi, tuy nhiên khi bạn thành thạo việc dùng ứng dụng thì bạn có thể tùy chỉnh nó theo ý mình, để biết ý nghĩa của từng thuộc tính thì bạn chỉ cần chỉ vào dấu "?" ở ngay cạnh thuộc tính đó.
- Với các thuộc tính về "Gửi yêu cầu" mời chơi ứng dụng thì bạn nên để mặc định hoặc để tầm 10 thôi để tránh bị Facebook khóa ứng dụng do Spam.
- Với thuộc tính "Tag bạn bè" thì chỉ có tác dụng với ứng dụng cho "Kết quả apps hiển thị dang" là "Ảnh" thôi, còn với dạng "Văn bản - Text" thì không có tác dụng.
 

3.4.1. Danh sách các kết quả ứng dụng: Link danh sách các kết quả trong ứng dụng

Lưu ý: Kết quả của ứng dụng sẽ được chọn ngẫu nhiên, bạn nên cho khoảng 15 kết quả để ứng dụng hấp dẫn hơn

Trong kết quả sẽ có một số cụm từ ký hiệu để thay thế cho Tên ngoiwf chơi, bạn bè, số tin nhắn ... như bên dưới:

- Cụm từ [NAME] sẽ được thay thế bằng tên người dùng ứng dụng. Ví dụ "Lập hội phát cuồng vì [NAME]" với người dùng ứng dụng tên là 'Hà' thì kết quả sẽ là'Lập hội phát cuồng vì Hà'.

- Cụm từ [FRIEND] sẽ được thay thế bằng tên người bạn có trong ứng dụng. Ví dụ như cụm từ '[FRIEND] là người bạn tuyệt với của [NAME]' với người bạn tên là Trung thì kết quả sẽ là 'Trung là người bạn tuyệt vời của Hà'.

- Cụm từ [FRIEND1], [FRIEND2], ...., [FRIEND10] sẽ được thay thế bằng các tên bạn bè tương ứng, từ tên người bạn thứ 1 đến tên người bạn thứ 10. Ví dụ với cụm từ 'Hôm nay mình sẽ đi chơi với [FRIEND1], [FRIEND2] và [FRIEND3]' thì kết quả có thể sẽ là 'Hôm nay mình sẽ đi chơi với Ha, Trung và Phú'.

- Cụm từ [N,0,100] sẽ lấy giá trị ngẫu nhiễn >=0 và <=100 để thay thế cho vị trí có ký tự [N,0,100], bạn có thể tùy chỉnh khoảng giá trị ngẫu nhiên như có thể chỉnh thành [N,0,1000], [N,20,544].... Ví dụ như câu kết quả là 'Dự đoán đề hôm này sẽ về [N,0,99] với xác suất là [N,0,100]!' thì kết quả có thể là 'Dự đoán đề hôm này sẽ về 88 với xác suất là 43%!'. Khi có cụm từ này trong câu kết quả thì thứ tự kết quả khi chạy ứng dụng sẽ được sắp xếp giảm dần theo độ lớn, ví dụ như với ứng dụng "Ai xem ảnh bạn nhiều nhất" thì thứ tự người xem ảnh sẽ được sắp xếp giảm dần theo số lần xem ảnh.

- Cụm từ [DATE,d/m/Y] sẽ được thay thế bằng ngày người chơi vào chơi ứng dụng, 'd/m/Y' là định dạng ngày/tháng/năm mà bạn muốn hiển thị, ví dụ như câu trả lời là 'Kết quả bói của bạn ngày [DATE,d-m-Y]' thì khi ứng dụng chạy kết quả có thể sẽ là 'Kết quả bói của bạn ngày 28-06-2012'.

- Cụm từ [S,n] dùng để sắp xếp thứ tự kết quả theo số tự nhiên, cụm từ này sẽ được xóa đi khi chạy ứng dụng, ví dụ với cụm từ '[S,1]Mua nhà lầu xe hơi' thì khi chạy ứng dụng kết quả hiển thị sẽ là 'Mua nhà lầu xe hơi', cùm từ [S,1] đã bị xóa đi. Thứ tự sẽ được sắp xếp tăng dần dựa vào số tự nhiên đứng sau cụm từ '[S,'.

- Cụm từ [LIKE] để hiện số Like của bạn bè trên các bài post của người dùng.

- Cụm từ [COMMENT] để hiện số Comment của bạn bè trên các bài post của người dùng.

- Cụm từ [COMMENT_AND_LIKE] để hiện tổng số Comment và Like của bạn bè trên các bài post của người dùng.

- Cụm từ [MESSAGE] để hiển thị số tin nhắn mà người bạn này đã gửi cho người dùng apps, ví dụ bạn gõ kết quả là "[FRIEND] đã gửi [MESSAGE] tin nhắn cho bạn" thì khi chạy ứng dụng, kết quả sẽ có dạng như là "Nam đã gửi 1030 tin nhắn cho bạn".

- Cụm từ [USER_BIRTHDAY] để hiện ngày sinh của người chơi ứng dụng.

- Cụm từ [USER_GENDER] để hiện giới tính của người chơi ứng dụng.

- Cụm từ [USER_LOCATION] để hiện vị trí của người chơi ứng dụng.

- Cụm từ [USER_EMAIL] để hiện email của người chơi ứng dụng, bạn phải cho thuộc tính Email hiện trong phần "Chỉnh giao diện" thì ứng dụng mới lấy được email của người dùng.

- Cụm từ [USER_SUN] để hiện cung hoàng đạo của người dùng.

- Cụm từ [USER_FIVE_ELEMENT] để hiện mệnh (Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ) của người dùng.

- Cụm từ [USER_ANIMAL] để hiện 12 con Giáp (Mèo, Chuột, Gà, Hổ...) của người dùng.

- Cụm từ [USER_TOTAL_FRIEND] để hiện tổng số Bạn bè của người dùng.

- Cụm từ [USER_TOTAL_MALE_FRIEND] để hiện tổng số Bạn nam của người dùng.

- Cụm từ [USER_TOTAL_FEMALE_FRIEND] để hiện tổng số Bạn nữ của người dùng.

- Cụm từ [USER_IP] để hiện địa chỉ IP của người dùng.

- Cụm từ [USER_BROWSER] để hiện Trình duyệt người dùng đang sử dụng.

- Cụm từ [USER_SYSTEM] để hiện Hệ điều hành người dùng đang sử dụng.

- Cụm từ [R,kết quả 1,kết quả 2,kết quả 3...] để hiện ngẫu nhiên "kết quả 1" hoặc "kết quả 2" hoặc "kết quả 3"...

- Cụm từ [MATH,Phép Toán,Giá trị 1,Giá trị 2] để thực hiện phép toán trong kết quả, ví dụ bạn ghi là [MATH,+,1,2] thì hệ thống sẽ hiển thị kết quả của phép cộng (1+2) là 3 hoặc các bạn có thể ghi các cụm từ như [MATH,-,2,1], [MATH,*,2,2], [MATH,/,4,4]. Ngoài ra thì bạn còn có thể dùng giá trị số Like để cho vào trong cụm từ tính toán này như là: [MATH,+,[LIKE], 10] thì số LIKE sẽ được cộng thêm 10 nữa khi hiện kết quả bói cho người dùng.

3.4.2. Thêm kết quả mới bằng cách click vào nút 'Thêm': Link thêm kết quả cho một ứng dụng

3.5.1. Danh sách các ảnh nền tại: Link quản trị danh sách các ảnh nền (ảnh nền sẽ được chọn ngẫu nhiên trong danh sách các ảnh nền, ảnh nền có thể được hiển thị theo giới tính của người chơi, theo cung hoàng đạo của người chơi, theo ngũ hành hoặc theo 12 con giáp).

3.5.2. Thêm ảnh nền mới bằng cách click vào nút 'Thêm': Link thêm ảnh nền cho một ứng dụng


C.3.6. Quản trị giao diện của ứng dụng

3.6.1. Quản trị giao diện: Link quản trị giao diện

- Bạn có thể kéo thả vị trí các ảnh bạn bè, ảnh người dùng, icon, tên bạn bè, tên người dùng, kết quả...

- Bạn có thể cho hiện hoặc không cho hiện danh sách bạn bè, tên người dùng, icon, ảnh bạn bè...

- Để di chuyển vị trí ảnh bạn bè, ảnh người dùng, tên người dùng, kết quả... thì bạn có thể dùng chuột kéo hoặc là dùng phím mũi tên để di chuyển từng bước nhỏ.

- Với ảnh bạn bè thì bạn có thể chỉnh kích thước cho từng ảnh bạn bè bằng cách kích vào từng ảnh, sau khi bạn click vào 1 ảnh bạn bè thì bạn sẽ thấy có 1 hộp thoại hiện ra cho phép bạn chỉnh kích thước cho ảnh bạn đang chọn.

- Với bất cứ cái ảnh hoặc là đoạn text nào mà bạn không muốn hiển thị trong kết quả của ứng dụng thì bạn có thể kéo chúng ra ngoài ảnh nền.

Sau khi đã hoàn thành tất cả các bước trên thì bạn có thể truy cập vào Danh sách các ứng dụng và chạy ứng dụng với đường link tại các đường dẫn tại cột 'Đường dẫn' như ở hình dưới.

Bạn có thể thêm nhiều Font để sử dụng trong ứng dụng, khi bạn thêm font vào thì bạn có thể vào phần chỉnh giao diện để sử dụng Font mà bạn đã thêm.

C.3.8. Cách sửa lỗi màn hình trắng khi chạy apps với https

- Lưu ý: Bạn phải cho thuộc tính "Đăng nhập vào Apps trên link Domain riêng?" trong phần tạo apps trên hệ thống của chúng tôi là "Đúng" để tránh bị lỗi khi chạy ứng dụng vì hiện Facebook đã bắt tất cà mọi người phải dùng link https để truy cập vào Facebook. Mặc định khi tạo ứng dụng thì thuộc tính này sẽ có giá trị là "Đúng" rồi nên bạn có thể không cần quantaam vấn đề này.

- Bạn không được gắn ứng dụng vào Fanpage và các tính năng "Gửi lời mời tới bạn bè", tính năng "Gửi thông điệp" cũng không dùng được do các tính năng này sẽ phải chạy link trong Facebook nên sẽ bị lỗi, bạn không được yêu cầu người dùng "Gửi mời" và không dùng tính năng "Gửi thông điệp" nữa. Những tính năng này chúng tôi sẽ sớm xóa bỏ khỏi hệ thống để tránh nhầm lẫn cho các bạn khi tạo ứng dụng.

* Để có thể dùng tính năng gửi thông điệp và gửi lời mời thì bạn cần liên hệ với chúng tôi để chúng tôi mua cho bạn một chứng chỉ SSL thì mới có thể chạy được trong Facebook. Tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn mua chứng chỉ này vì chi phí cho chứng chỉ các bạn phải bỏ ra có thể là không giúp bạn tăng số Like như bạn mong muốn và việc tạo một chứng chỉ SSL tốn khá nhiều công sức. Giá chứng chỉ là 200.000 đồng loại Positive SSL, bạn có thể tham khảo tại link sau: http://comodosslstore.com/positivessl.aspx

 Web